De wettelijke regels

De regels voor de afvoer van kadavers waren tot en met 2007 vastgelegd in de Destructiewet. Sinds 2008 zijn de regels opgenomen in de Gezondheid- en Welzijnswet voor dieren. Het gaat hier om het afvoeren en verwerken van dierlijk materiaal dat niet voor consumptie geschikt is, zoals dieren die op de boerderij zijn gestorven, slachtafval maar ook gezelschapsdieren zoals uw (huis)dier!

Zulk dierlijk materiaal zou de volksgezondheid kunnen schaden of dierziektes kunnen verspreiden. Daarom moet het onschadelijk worden gemaakt of worden vernietigd.

Al het dierlijk afval wordt opgehaald en verwerkt door een destructiebedrijf. In Nederland is één Rendac-bedrijf verantwoordelijk voor de inzameling van dierlijk restmateriaal en kadavers: Rendac Son. Rendac heeft als enige een vergunning om de destructiewetgeving uit te voeren. In België en Groot-Hertogdom Luxemburg verzamelt Rendac België (Denderleeuw) de materialen. De Rendac-bedrijven beschikken over een eigen wagenpark, dat bestaat uit tientallen vrachtwagens en aanhangwagens. De chauffeurs bezoeken dagelijks enkele duizenden adressen, dit zijn met name veehouderijen en slachterijen.

Kadavers van runderen, kalveren, schapen en geiten zijn, evenals kadavers van gezelschapsdieren, zogeheten risico 1 materiaal.
Het destructiebedrijf is belast is met de uitvoering van de wet. Het doel is op een efficiënte en hygiënische wijze afvalstromen van dierlijke materialen te verwerken.

Om een idee te krijgen hebben wij een link toegevoegd van de wettekst die goldt tot 2008 http://www.st-ab.nl/wetten/0070_Destructiewet.htm en een link van de huidige Gezondheid- en Welzijnswet voor dieren  http://nl.wikisource.org/wiki/Gezondheids-_en_Welzijnswet_voor_Dieren

Reacties zijn gesloten.