De destructor

Het destructiebedrijf

De destructor vervult een taak die door de overheid wettelijk is vastgelegd in de Destructiewet. In deze wet staat onder meer dat overleden huisdieren met de bestemming destructie verplicht moet worden aangeboden aan een verwerkingsbedrijf. Daarnaast regelt deze wet dat overleden (huis)dieren na voorbewerking bij een destructiebedrijf dienen te worden vernietigd.

Na het ophalen van uw huisdier door de destructor worden alle dieren verzameld en worden alle dieren en dierlijke reststoffen gezamenlijk achtereenvolgens gebroken, gepasteuriseerd en gesteriliseerd. Let wel, uw huisdier wordt gezamenlijk met al het categorie I materiaal bij elkaar gedaan en verder in het proces verwerkt. Dus uw (huis)dier wordt vermengd met landbouwdieren, slachtafval, bloed en ingewanden vanuit de slachthuizen etc. Er wordt geen onderscheidt gemaakt tussen al de mogelijke dierlijke restmaterialen.
De destructor in Nederland verwerkt tonnen aan dierlijk restmateriaal waaronder huisdieren en paarden.  In de jaarrekening van de destructor in Nederland is na te gaan hoeveel zij jaarlijks exact verwerken, dit zijn enorme hoeveelheden!

Reacties zijn gesloten.